Thứ Năm, 2 tháng 1, 2020

052 - Thuận lợi và thách thức 2020: Bài toán nhân sự ĐH Đảng XIII và tiếng nói của xã hội dân sự!

Năm 2019 và thập niên thứ hai của thế kỷ 21 lùi vào dĩ vãng! Một thập niên mới, thập niên thứ ba bắt đầu với mốc 2020! Điều gì sẽ xẩy ra với ta, với đất nước, và rộng ra cả thế giới, trong thập niên thứ ba này? Đất nước sẽ tiến lên, hay lùi lại trên con đường phát triển so với bạn bè 5 châu? Cá nhân ta, gia đình, bạn bè và xã hội ta biết, sẽ gặt hái niềm vui gì riêng hoặc phải trải qua nỗi buồn chung nào trong năm 2020?
Cứ vào dịp “năm hết, tết đến”, tôi thường hay có tâm tư như thế! Bởi vậy, khi có lời mời của BBC Việt Ngữ tham gia cuộc tọa đàm đầu năm có chủ đề “Năm mới 2020 – những thuận lợi, thách thức to lớn nhất với VN”, tôi nhận lời ngay.
Trong khoảng 1 tiếng với 4 chuyên gia và người dẫn chương trình, cho một chủ đề rộng như thế, thật khó nói hết và gãy gọn quan điểm cá nhân. Vì thế, tôi có thêm đoạn viết ngắn này.
Quan điểm của tôi, thách thức và cơ hôi lớn nhất cho đất nước vào năm 2020, chính là BÀI TOÁN NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG XIII đi đôi với TIẾNG NÓI PHẢN BIỆN TỪ XÃ HỘI DÂN SỰ.
Tại sao thế?
Bởi thực tế nó thế! Cho đến thời điểm này, làm gì có thế lực nào khác đủ sức cạnh tranh vị trí lãnh đạo đất nước với Đảng Cộng Sản Việt Nam?
Đại hội Đảng Cộng Sản Việt Nam là dịp xem lại đường lối phát triển đất nước, hoạch định chiến lược cho giai đoạn tương lai, và quan trọng hơn, giải bài toán nhân sự các vị trí lãnh đạo then chốt của bộ máy nhà nước, bao gồm không chỉ Đảng, chính phủ, quốc hội, mà cả các tổ chức “chính trị -xã hội”!
Nhân sự lãnh đạo bộ máy là chìa khóa của sự thành công. Điều này không cần phải chứng minh.
Bài toán nhân sự của đại hội Đảng XIII, được giải trong năm 2020! Lời giải hay, tốt, chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với lòng dân, hay là ngược lại , đấy chính là thách thức với lãnh đạo Đảng, nhà nước, cũng là thách thức cho toàn dân!
Thảo luận về sự thay đổi nhân sự này, thúc đẩy Đảng chọn nhân sự tốt, khoa học, vì dân, khắc chế thế lực thủ lợi, phi nhân bản, mầm mống của tệ nạn tham nhũng hiện nay… còn ai khác, nếu không phải là các nhân sĩ, trí thức, người dân có tâm với đất nước? Những người nằm ngoài hệ thống nhà nước, đấu tranh cho mục tiêu phát triển không vụ lợi, nhân đạo, vì Dân!
Bởi vậy, việc giải bài toán nhân sự đại hội Đảng XIII vừa là cơ hội lớn nhất đồng thời là điều kiện thuận lợi nhất cho khối người có tâm vì dân tham gia vào tác động tới sự phát triển của đất nước.
Nhận thức vấn đề cốt lõi như thế, hy vọng lãnh đạo có tâm với đất nước sẽ tận dụng sức mạnh của dân, đẩy mạnh hơn nữa công cuộc “đốt lò” đã làm, nhanh chóng “giải phóng” thông tin các “candidate” cho mạng xã hội thông tỏ sớm, khắc chế thế lực muốn “khóa mạng xã hội”…. thì tôi tin, bài toán nhân sự sẽ giải được theo hướng tích cực, khối “nhân bản” thắng “phi nhân bản” trong Đảng. Đất nước có cơ hội phát triển chính sách, luật pháp dẫn đường bởi khoa học, vì dân!
Bởi lời giải nhân sự đó, hoàn toàn có thể tìm thấy trên mạng xã hội!
Kinh nghiệm bao năm cho thấy, chính mạng xã hội đã cung cấp cho lãnh đạo đất nước nguyện ước chính đáng của dân, là nguồn thông tin phân tích khách quan đánh giá thực trạng đất nước, nhìn nhận nhân sự nào có tâm, có đức, vì dân vì nước, và nhân sự nào thuộc nhóm thủ lợi, bè lũ của các ngành công nghiệp phi nhân bản, các thế lực kìm hãm sự phát triển của đất nước, trói buộc Việt Nam trong vòng nô lệ?
Năm 2020, sẽ tiếp tục là năm khai mở bầu trời hy vọng “vừng đông đã hửng sáng”!
Bởi các nhân sĩ, trí thức, người có tâm với đất nước, đâu có ngừng nghỉ quan tâm tới vận mệnh đất nước, có phút giây nào thui chột niềm tin cái thiện chiến thắng trên đất nước này, bất chấp mọi hiểm nguy? Mạng xã hội không thể chết! Báo chí công dân tiếp tục phát triển đóng góp cho sự phát triển đất nước! Nhất là ở thời điểm quan trọng như năm 2020!
Chắc chắn như thế!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét