Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2019

16312 - Nên đổi tên Mặt trận Tổ quốc thành Mặt trận Phản quốc, Quốc hội thành Hội phản quốc





Sáng ngày 19/9/2019, Đại hội lần thứ chín Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024 đã khai mạc. Suốt cả năm qua, người dân Sài Gòn đều nhìn thấy phường này, quận nọ giăng băng-rôn đại loại là “Nhiệt liệt chào mừng đại hội Mặt trận Tổ quốc phường/quận xyz”, cứ như thế rồi tới cấp thành phố. Bây giờ đọc tin thì thấy cái Mặt trận đó đã làm đại hội ở cấp Trung ương rồi.
Tổ chức độc quyền làm từ thiện 
Từ trước tới giờ, phải nói tôi rất ác cảm với Mặt trận Tổ quốc. Đơn giản là vì tôi biết nhiều bạn bè tôi đi làm từ thiện cũng bị chính quyền, công an địa phương gây khó dễ, bắt phải thông qua Mặt trận Tổ quốc. Tôi không hiểu tại sao lại có cái tổ chức được độc quyền làm từ thiện trên đất nước này.
Có những đợt bão lũ, hoặc như đi cứu trợ bà con các vùng bị thảm họa Formosa, nhiều người như bạn sinh viên – tù nhân lương tâm Trần Hoàng Phúc bị an ninh mặc thường phục đánh đập tàn bạo. Nhà cầm quyền cộng sản không thể chịu đựng nổi khi thấy “thế lực thù địch” của chế độ lại đi giúp đỡ dân. Trong khi đó các quan chức cộng sản thản nhiên lừa dối dân khi tuyên bố biển vẫn an toàn và đi tắm biển, ăn hải sản.
Tại sao Mặt trận Tổ quốc và Quốc hội cùng đại diện cho dân?
Xem lại những điều khoản Hiến pháp và pháp luật quy định về Mặt trận Tổ quốc, tôi thật sự không hiểu tại sao Mặt trận được duy trì vì chức năng của nó hoàn toàn trùng lắp với các cơ quan khác.
Điều 9 khoản 2 Hiến pháp 2013 có ghi: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội…”
Trong khi đó, ngay điều 6 Hiến pháp 2013 đã quy định về Quốc hội: ”Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”.
Tức là, theo như Hiến pháp, người dân Việt Nam có tới hai cơ quan cùng đại diện cho dân là Mặt trận Tổ quốc và Quốc hội. Sao dân Việt Nam lại có “may mắn” được nhiều cơ quan tuyên bố là “đại diện nhân dân” như vậy? Chắc quyền lợi của người dân Việt Nam được bảo đảm nhiều nhất thế giới? Đúng là sự ưu việt của chế độ “dân chủ nhân dân”!
Đơn cử ngay như Thủ Thiêm, dân oan mất đất đi kêu oan ròng rã 20 năm trời mà chẳng thấy Mặt trận Tổ quốc hay Quốc hội, Hội đồng nhân dân lên tiếng. Mặc dù gần đây, sau khi được “bật đèn xanh” báo chí mới nói được một chút, nhưng mọi việc vẫn tiếp tục “chìm xuồng”, chẳng có “đại diện nhân dân” nào dám lên tiếng cho dân.
Mà đừng tưởng Mặt trận Tổ quốc và Quốc hội yêu dân quá nên đi làm “đại diện” cho dân miễn phí. Ngân sách dành cho những tổ chức “đại diện nhân dân” giả hiệu này đều đến từ ngân sách nhà nước, tức là tiền thuế của dân (điều 38 khoản 1, Luật Mặt trận Tổ quốc). Tại sao dân phải nuôi tới hai cơ quan có chức năng đại diện trùng lắp nhau? Và tại sao không tổ chức cho dân đi bầu Mặt trận Tổ quốc cho nó ra vẻ chính danh, y như bầu cử Quốc hội độc đảng?
Rồi tại sao đến đảng Cộng sản cũng tuyên bố đại diện cho dân? 
Nhắc đến đảng thì phải nhắc tiếp đến ngay điều 4 Hiến pháp 2013, đó là: “Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc…”
Bản thân đảng Cộng sản cũng cho là họ “đại diện trung thành lợi ích” của dân tộc. Tức là nhân dân Việt Nam phải đóng thuế nuôi tới ba cơ quan đại diện cho dân. Trong đó dân được đi bầu ra đại biểu quốc hội trong một cuộc bầu cử chỉ có một đảng tham dự là đảng Cộng sản, và cơ quan chọn sẵn ứng cử viên cho dân bầu là Mặt trận Tổ quốc, trong khi đảng Cộng sản lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc (theo điều 4, khoản 4, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam). Tóm lại là đảng Cộng sản Việt Nam cơ cấu sẵn hết, ai trúng cử vào đại biểu Quốc hội để làm đại diện cho dân nhưng thực chất là đại diện cho đảng.
Ngày xưa đảng Cộng sản tuyên truyền rằng, người dân bị “một cổ hai tròng” là thực dân và phong kiến, cho nên dân cần theo cộng sản “cướp chính quyền”. Bây giờ người dân lại bị ít nhất là “một cổ ba tròng” là đảng Cộng sản, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc thì giới lãnh đạo cộng sản tính sao với dân đây? Người dân nên nổi dậy xóa bỏ chế độ “một cổ ba tròng” để thiết lập chế độ dân chủ thực sự là hoàn toàn chính đáng?
Tại sao dân là chủ mà phải thông qua Mặt trận? 
Một điểm quan trọng khác là dân được “phản ánh”, “kiến nghị” tới giới lãnh đạo đảng Cộng sản, nhà nước qua Mặt trận Tổ quốc, như điều 8, khoản 3, Luật Mặt trận Tổ quốc quy định:
“Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Nhân dân tham gia ý kiến, phản ánh, kiến nghị với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về những vấn đề Nhân dân quan tâm để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước”.
Tại sao nhân dân là chủ nhân của đất nước mà chỉ được góp ý với “Đảng, Nhà nước” qua Mặt trận Tổ quốc? Ngay điều 25 Hiến pháp 2013 đã bảo đảm với dân cái quyền được “mở mồm” mà không phải thông qua ai: Đó là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do biểu tình. Hay giới lãnh đạo cộng sản cũng biết các đại biểu quốc hội được dân bầu ra chẳng bao giờ gặp dân mà chỉ biểu diễn nên phải đẻ ra Mặt trận Tổ quốc để chuyên trách việc “lắng nghe” dân?
Ngay điều 27 và 28 Hiến pháp 2013 đã trao cho dân quyền tự do ứng cử, tự do bầu cử, quyền được tham gia thảo luận và quản lý xã hội mà không cần thông qua bất kỳ tổ chức nào khác. Tại sao giới lãnh đạo cộng sản lại dựng lên Mặt trận Tổ quốc để hạn chế các quyền làm chủ đó của nhân dân?
Thói đạo đức giả, mị dân của lãnh đạo cộng sản
Người dân phê bình cán bộ đảng viên cộng sản thoái hóa, biến chất, độc tài thì bị sách nhiễu, đe dọa, bắt bớ. Vậy mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi dự đại hội 9 Mặt trận Tổ quốc lại mong muốn Mặt trận phản biện “sắc sảo, chân tình”. Tại sao các ông bà lãnh đạo cộng sản không chấp nhận báo chí tự do để người dân phản biện “sắc sảo, chân tình” cho đảng Cộng sản?
Chính nhà báo Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, gần đây đã có một bài viết, kêu gọi giới lãnh đạo cộng sản phải đối thoại thẳng thắn, chính trực với nhân dân. Tức là những kênh để người dân đối thoại với đảng cầm quyền như Mặt trận Tổ quốc hay Quốc hội chỉ là “bánh vẽ”.
So sánh xã hội dân sự của Dân và của đảng Cộng sản
Người dân tự tổ chức những nhóm xã hội dân sự như nhóm Green Trees muốn bảo vệ cây xanh, nhóm No-U chống đường lưỡi bò phi pháp của Cộng sản Trung Quốc trên biển Đông,… đều bị công an sách nhiễu, và chẳng có ông bà Mặt trận nào lên tiếng. Ngay cả ông Tổng bí thư đảng Cộng sản – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng câm như hến trước việc cộng sản Trung Quốc đưa tàu vào bãi Tư Chính và tuyên bố bãi Tư Chính thuộc chủ quyền của họ.
Các tổ chức xã hội dân sự trong Mặt trận Tổ quốc do đảng Cộng sản thành lập rút cuộc chỉ là những ký sinh trùng hút máu dân chứ không đem lại lợi ích gì cho dân. Các hội nhóm xã hội dân sự như No-U, Green Trees,… toàn do dân lập ra và tự bỏ tiền túi để hoạt động. Trong khi các tổ chức xã hội dân sự do đảng Cộng sản thành lập thì lại tiêu xài tiền thuế của dân mà không làm được tích sự gì. Nhìn vào đó, người dân biết ngay những tổ chức nào vì dân, và tổ chức nào là “thế lực thù địch” của dân.
Nên giải tán Mặt trận Tổ quốc lẫn Quốc hội 
Tóm lại, đã đến lúc cần chấm dứt những chiêu trò dân chủ hay xã hội dân sự giả hiệu của đảng Cộng sản qua Mặt trận Tổ quốc và cả Quốc hội. Nếu đảng Cộng sản đã xác nhận họ là chuyên chính vô sản, thực hiện chế độ độc tài bằng bạo lực thì họ nên cho giải tán bớt Mặt trận Tổ quốc và Quốc hội, thậm chí giải tán cả Chính phủ, chỉ để lại đảng Cộng sản điều hành đất nước như thực tế lâu nay, dân đỡ phải đóng thêm thuế để nuôi thêm Mặt trận Tổ quốc, Quốc hội, Chính phủ, rất tốn kém, nhưng toàn là những tổ chức ăn ăn hại, báo cô.
Nếu không, người dân nên gọi cho đúng tên Mặt trận Tổ quốc là “Mặt trận Phản quốc”, Quốc hội là “Cộng sản hội”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét